kunstkreditt.no ble opprettet høsten 2009 med utgangspunkt i et initiativ fra de to billed- og performancekunstnerne Tonje Gjevjon og Amina Bech.

kunstkreditt.no - et nettbasert å kunstprosjekt som har som mål å bidra til meningsutveksling og kritisk refleksjon omkring kunstfeltet. Prosjektet søker nye uttrykksområder gjennom å utprøve nettbaserte formidlings- og uttrykksformer.

Kunstkreditt er en nyhets- og informasjonskanal for kunstverden. Vårt hovedfokus er å analysere og reformulere tendenser i det norske kunstlivet, for å få fram nye holdninger, reaksjoner, debatter - og gi et bredere bilde av kunstfeltet.


Kunstkreditt i 2010

Kunstkreditt.no startet debatten "Hvorfor er norske billedkunstnere fattige?” gjennom en kronikk i Klassekampen den 11.01. 2010. Forum for kultur og næringsliv, NBK, NK, og kunstnere deltok i debatten. Minerva og Forum for Kultur og Næringsliv fortsatte debatten på sine nettsider. I siste Billedkunst er det referert til debatten gjennom “Tæring vs. næring innefor kunstfeltet”, som er et eksempel på videoarbeide som er utviklet og produsert av kunstkreditt.no.
 

Fra nettsiden:

  • kunstkreditt.no ble opprettet høsten 2009 med utgangspunkt i et initiativ fra Norsk Lions Kreditørlag og selvkritikk.no.                    
  • kunstkreditt.no er et nettbasert kunstprosjekt som har som hovedmål å være en parodi på det norske kunstfeltet, og da i særdeleshet billedkunstfeltet.
  • kunstkreditt.no skal forståes som en kommentar eller satirisk tegneserie over kunstfeltets tette og til tider intime tilværelse.  Selvironi og humor hos våre lesere er en forutsetning for at vårt budskap skal nå frem. kunstkreditt.no er som noen allerede har påpekt; kunstfeltets "Hallo i uken".
  • Delmålet med nettstedet er å få mer kvalifisert kunstkreditt, rekruttere nye kunskreditører og bidra til en utvikling av det kunstkrediterte språket. Nettstedet retter seg mot det kunstinteresserte publikum, det kunstresistente publikum, kaotiske og deprimerte kunstnere, fagpersoner uten fagkompetanse på kunstkredibillitet , samt kunst og kunstlivet generelt.
  • Ambisjonen er å være et selvkritisk, nødvendig og sammensatt supplement til den allerede eksisterende kunstklinikken.
  • kunstkreditt.no blir oppdatert hver uke, og inneholder kunstkreditt, kommentarer og mer eksperimenterende tekster og bilder, samt en aktuelt spalte der vi kan skralte og valte. Vår hovedfokus er å gjennom selvkritikk kreditere og diskreditere det som skjer i Norsk kunstliv, samt tendenser vi føler kommer fra utlandet. Også den visuelle kulturen i vid forstand vil vies oppmerksomhet - design arkitektur, film, reklame og annen populærkultur, altså ikke KUNST men KOMMERSIELL KULTUR.
  • kunstkreditt.no samarbeider med selvkritikk.no, som er et forum for kunstig selvkritikk.
  • kunstkreditt.no og selvkritikk.no ser nødvendigheten av kritiske refleksjoner omkring kunsfeltet og har av den grunn stor takhøyde.

 

Sorry, but in Norwegian only!

"Næring vs. tæring innenfor kunstfeltet":

Kunstnere er utviklere og produsenter av kunst, men for å kunne virke som kunstnere er kunstnerne nødt til å leve som parasitter: Parasitter på sine ektefeller, sin familie, eller på sine venner... Samtidig opprettes det arbeidsplasser til andre yrkesgrupper. Hva slags næringskjede er dette?

 

Se flere av kunstkreditt.no's videoer her.
 

ELG - frem fra glemselen

En analyse av ELG, ved Hotte Lotte. (Kunstnergruppen Elg gjenoppstår).

In this video: Amina Bech & Tonje Gjevjon.

Annet


Fra nettsiden